Select language:
  • Polski
  • English
  • Russian
Click here to go to the WSG
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze International Life Saving Federation

Chairman: prof. dr Kazimierz Marciniak (Rector of University Economy in Bydgoszcz, Poland)

 

Deputy Chairmans:

dr Klaus Wilkens (Honory President ILSE Germany)

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner (Wrocław, Polska)

dr Tomasz Zalewski (Szczecin, Polska)

 

Members:

prof. nadzw. dr hab. Marek Napierała (Bydgoszcz,Polska)

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Przybylski (Gdańsk, Polska)

prof. dr hab. Robert Keig Stallman (Oslo, Norwegia)

prof. dr hab. Stoyan Andonow (Sofia, Bułgaria)

prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta (Poznań, Polska)

prof. dr hab. Oksana Zabolotna (Umań, Ukraina)

prof. nadzw. dr hab. med. Walery Żukow (Bydgoszcz, Polska)

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Bydgoszcz, Polska)

prof. dr hab. Yuri Briskin (Lwów, Ukraina)

dr Aleksander Skaliy (Bydgoszcz, Polska)

dr Jerzy Telak (SGSP, Warszawa, Polska)

dr n. med. Piotr Kalmus (Bydgoszcz, Polska)

dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz, Polska)

dr Małgorzata Ostrowska (Bydgoszcz, Polska)

dr Robert Brudnicki (Bydgoszcz, Polska)

dr Anna Nalazek (Bydgoszcz, Polska)

dr Tatiana Skaliy (Bydgoszcz, Polska)

dr Andrzej Ostrowski (Kraków, Polska)

dr Arkadiusz Stanula (Katowice, Polska)

dr Dariusz Skalski (Gdańsk, Polska)

  • PATRONAGE
  • HONORARY COMMITTEE

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Germany)

 


President city of  Bydgoszcz
Rafał Bruski

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Germany)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora

State, prospects and development of recue, physical culture and sports in the XXI century