Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Przewodniczący:
prof. dr Kazimierz Marciniak (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy)

Wiceprzewodniczący:
dr Klaus Wilkens (President ILSE Germany)
dr Jerzy Telak (Prezes ZG WOPR, Warszawa, Polska)
doc. dr Aleksander Skaliy (Kierownik Katedry Zdrowia, Kultury Fizycznej i sportu WSG, Polska)

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Bydgoszcz, Polska)
prof. dr hab. Piotr Błajet
prof. dr hab. Stefan Iwicki
prof. dr hab. Radosław Muszkieta (Poznań, Polska)
prof. dr hab. Marek Napierała (Bydgoszcz, Polska)
prof. dr hab. inż. Piotr Palich
prof. dr hab. med. Walery Żukow (Bydgoszcz, Polska)
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner (Wrocław, Polska)
dr n. med. Joanna Hałas
dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz, Polska)
dr Robert Brudnicki (Bydgoszcz, Polska)
dr Tomasz Głowacki (Bydgoszcz, Polska)
dr Anna Nalazek (Bydgoszcz, Polska)
dr Tatjana Skaliy (Bydgoszcz, Polska)
 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku