Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation
Imię, nazwisko i stopień naukowy:
Adres korespondencyjny :
(ulica, miasto, kod, kraj)
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Instytucja:
Opcja udziału w konferencji:
A – Konferencja 1. Pełny 450,00 zł publikacje 1 artykułu (każdy kolejny artykuł + 50zł), materiały konferencyjne i monografię naukową, udział w imprezach okolicznościowych, wyżywienie, bankiet
2. Bierny 250,00 zł z certyfikatem uczestnictwa i wyżywieniem
3. Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji 200,00 zł
4. Wolny słuchacz – wstęp wolny
5. Sesja posterowa z certyfikatem uczestnictwa w konferencji 100zł
B – Warsztaty 1. Szkolenie ratowania się z tonącego samochodu 100 zł (obejmuje wykład + trening na lądzie + trening w samochodzie w wodzie + certyfikat)
C – Bankiet 1. Bankiet 10 czerwca 2017 100 zł (nie dotyczy przy wyborze opcji A1)
D 1. Zgłoszenia od placówek szkolnych na udział w imprezach okolicznościowych na Wyspie Młyńskiej (udział darmowy, ilość miejsc ograniczona)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 VIII 1997 roku, o ochronie danych osobowych - Dz. U. 133/97, pozycja 883)
  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku