Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

 

Przewodniczący: prof. dr Kazimierz Marciniak (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy)

Wiceprzewodniczący: dr Klaus Wilkens (Honory President ILSE Germany)
                                      dr Jerzy Telak (Prezes ZG WOPR, Warszawa, Polska)
                                      prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner (Wrocław, Polska)
                                      dr Tomasz Zalewski (Wiceprezes ZG WOPR, Polska)


Członkowie: prof. nadzw. dr hab. Marek Napierała (Bydgoszcz, Polska)
                        prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta (Poznań, Polska)
                        prof. nadzw. dr hab. med. Walery Żukow (Bydgoszcz, Polska)
                        prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Bydgoszcz, Polska)
                        prof. dr hab. Yuri Briskin (Lwów, Ukraina)
                       dr n. med. Piotr Kalmus (Bydgoszcz, Polska)
                       dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Małgorzata Ostrowska (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Jerzy Eksterowicz (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Robert Brudnicki (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Anna Nalazek (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Tatiana Skaliy (Bydgoszcz, Polska)
                       dr Andrzej Ostrowski (Kraków, Polska);)
                       dr n.med. Joanna Wieczorek (Bydgoszcz, Polska)

 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku