Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Cele Konferencj:

Dokonanie przeglądu rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących służb ratowniczych w krajach Unii Europejskich

Zapoznanie, porównanie wyposażenia ratowników wodnych w krajach UE

Edukacja ratowników wodnych i współpraca z ratownictwem medycznym

Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej z wyróżnieniem ratownictwa wodnego

Pogłębienie i poszerzenie na obszary wschodnie międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

 

Tematyka:

Ratownictwo

1. Problematyka ratownictwa wodnego w Państwach UE i obszarach wschodnich
2. Bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
3. Programy edukacyjne dla różnych grup społecznych
4. Ratownictwo wodne specjalistyczne: podlodowe, skuterowe, powodziowe,
na wodach szybko płynących, techniki linowe
5. Nowoczesny sprzęt i środki techniczne stosowane w służbach ratowniczych
6. Zarządzanie w strukturach ratownictwa (edukacja, ratownictwo, rekreacja, sport, medycyna) (Menagment In rescue)
7. System Państwowego Ratownictwa Medycznego (aspekty prawne, zarządzanie i współpraca z ratownictwem wodnym)


Problemy kultury fizycznej i sportu

1. Filozoficzne, socjalno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu.
2. Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie uzdrowiskowe.
3. Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie.
4. Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość.
5. Dydaktyka wychowania fizycznego.
6. Zarządzanie w rekreacji i sporcie.
7. Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
8. Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.
 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku