Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

HARMONOGRAM KONFERENCJI

14 CZERWCA, PIĄTEK

8.00-9.45 Rejestracja uczestników Bud K (WSG, Bydgoszcz, Garbary, 2)

10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji Bud K (Sala K1)

Przywitanie gości:
- Rektor WSG, Prof. Kazimierz Marciniak
- Prezes WOPR dr Jerzy Telak
- Honorowy prezydent ILSE dr Klaus Wilkens
- Prezydent WSG doc. Krzysztof Sikora
- Przedstawiciele Miasta Bydgoszczy

10.35-11.00 DLRG AS A PART OF DISASTER PREVENTION IN GERMANY
(Klaus Wilkens, Bad Nenndorf, Germany)

11.00-11.20 CAR IN THE WATER
(Rik Vhoorhelst,  Bruxela, Belgia)

11.20-11.40 BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI WODNEJ W ASPEKCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
(Jerzy Telak, Tomasz Zalewski, Warszawa-Szczecin, Polska)

11.40-12.00 ŁÓDŹ WIELOFUNKCYJNA LAURA, MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA W RATOWNICTWIE WODNYM
(Andrzej Ostrowski, Kraków, Polska)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.35 LIFESAVING AS A SPORT: A CONFLICT OF INTEREST
(Robert Keig Stallman, Norwegia)

Ratownictwo jako sport: konflikt interesów.

12:15 – 12:35 ŚW. JACEK ODROWĄŻ - W POSZUKIWANIU WZORCA OSOBOWEGO EDUKACJI RATOWNICZEJ W POLSCE
(Wojciech Wiesner, Wrocław, Polska)

St. Jacek Odrowąż – in search role model rescue education in Poland

12.35-12.55 BLUE PATROL WOPR - CASCADE PREVENTION PROJECT. BŁĘKITNY PATROL WOPR - KASKADOWY PROJEKT PROFILAKTYCZNY.
(Apoloniusz Kyrylczyk, Szczecin, Polska)

12.55-13.15 PROBLEMS OF PUBLIC LIFEGUARD TRAINING ON THE WATERS IN KALININGRAD REGION
(Nikita Nikitin, Kalinigrad, Russia)

Problemy szkolenia ochotniczych ratowników wodnych obwodu Kaliningradzkiego.

13.15-13.35 TRĄBA POWIETRZNA W BORACH TUCHOLSKICH – SKUTKI NA RZECE, OPIS AKCJI POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZEJ I PORZĄDKOWEJ
(Grzegorz Wardacki, Elżbieta Kurek, Osie, Polska)

Whirlwind Tuchola – effects on the river, description of shares in exloation - rescue and cleaning

13:35 – 13:55 Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy : przygotowanie kadry oraz kierunki dzialalnosci.
(Yevgeniy Imas, rektor PUWFiS, Kijow, Ukraina)

"Национальный университет физического воспитания и спорта Украины: подготовка кадров и направления деятельности"

14.00 – 15.00 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

15.00-16.00 VIP kawa u prezydenta Miasta

16.00-17.00 POKAZY RATOWNICTWA NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ

18.00-19.30 Międzynarodowe Konwersatorium Naukowe na temat: Bezpieczeństwo europejskich miast położonych nad wodą (APK, Bud L) (w tym catering)

Zaproszeni Goście KONWERSATORIUM:

Minister Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bartłomiej Sienkiewicz (Warszawa, Polska)
Honorowy Prezydent Europejskiej Federacji Ratownictwa, Prezes DLRG Dr Klaus Wilkens (Luneburg, Germany)
Prezes WOPR, Dr Jerzy Telak (Warszawa, Polska)
Prezes TOVRATWOD, Oleg Konotopets (Kijew, Ukraina)
Prezes OSVOD, Piotr Nelezin (Moskwa, Rosja)
Viceprezes Ratowniczej Organizacji Belgii, Dr Rick Vhoorhelst (Bruxela, Belgia)
Vice Prezes Ratowniczej Organizacji Norwegii, prof. Robert Keig Stallman (Oslo, Norwegia)
Kierownik Referatu Obrony Cywilnej WZK, Wojciech Górski (Bydgoszcz, Polska)  Kierownik Referatu Koordynacji Bezpieczeństwa WZK, Zbigniew Skrycki   (Bydgoszcz, Polska)

Podczas konwersatorium można będzie zadawać pytania zaproszonym gościom, oraz brać udział w debacie naukowej. Zapraszamy!!!! Wstęp wolny.

19:30 Kolacja dla zarejestrowanych osób (zgłoszonych przy rejestracji wariant płatny) - APK (Bud F)

20:00 Wieczór filmów amatorskich dotyczących tematyki konferencji w tym prezentacja czteroletniego doświadczenia uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu „Pływanie na byle czym” dr Andrzej Ostrowski.

15 CZERWCA, SOBOTA
Bud K (Sala K1)

9.00-9.20 ANALIZA WYBRANYCH, PROBLEMOWYCH PRZEPISÓW PRAWA W RATOWNICTWIE WODNYM
(Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz, Kalisz, Polska)

Analysis of selected problematic laws in water rescue

9:20 - 9.40 ODCZUWANIE LĘKU PRZEDSTARTOWEGO ORAZ STRESU WŚRÓD SPORTOWCÓW UPRAWIAJĄCYCH RATOWNICTWO SPORTOWE
(Michał Kosiński, Gdańsk, Polska)

Feeling of pre-competitions anxiety andstressamong the athletes engaged in water rescue sports

9.40 – 10:00 PREWENCJA CELEM NADRZĘDNYM DZIAŁAŃ RATOWNICTWA WODNEGO
(Piotr Siłakiewicz, Biała Podlaska, Polska)

10:00 – 10:20 WHY DO GOOD SWIMMERS DROWN. LOOKING AT SURVIVAL SWIMMING EDUCATION AT A BEGINNER LEVEL
(Mats Melbye, Hurum, Norwegia)

Dlaczego dobrzy pływacy toną. Spojrzenie na początkujący poziom survival edukacji w pływaniu.

10.20-10.40 Przerwa kawowa

10.40-11.00 PRAKTYKA WYKORZYSTANIA PLATFORM E-LEARNINGOWYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PŁYWANIA
(Aleksander Skaliy, Bydgoszcz, Polska)

Practice using e-learning  platform in educational process instructors of swimming.

11.00-11.20 ТHE РRACTICAL USE OF WATER AS A METAPHORICAL FEELINGS ELEMENT IN THE PRACTICE OF ART-THERAPY
(Volodymyr Stadnik, Kijew, Ukraina)

11.20-11.40 ROLE PLAYING IN LIFESAVING EDUCATION: KINESTHETIC FEEDBACK AS A TEACHING AND LEARNING TOOL
(Robert Keig Stallman, Norwegia)

11.40-12.00 KOMPETENCJE ZAWODOWYCH RATOWNIKÓW WODNYCH WOJEWODSTWA ŚLĄSKIEGO
(Arkadiusz Stanula, Katowice, Polska)

12:00-12:20 ŚW. JACEK ODROWĄŻ – ŻYCIE, KULT I ZWIĄZKI Z RATOWNICTWEM WODNYM
(ks. Dariusz Pater, Warszawa, Polska)

Saint Hyacinth of Poland – life, cult and connections with water rescue

12:20-12:40 ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WYŻSZEJ UCZELNI NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO                             (Ryszard Pujszo / Agnieszka Kuźmińska, Bydgoszcz, Polska)

13.00 – 14.00 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

14.15-14.25 REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO NAUKI PŁYWANIA W LATACH 2010–2012
(Ewa Zielinski, Bydgoszcz, Polska)

 14.25-14.45 WPŁYW POJEDYNCZEGO ZABIEGU MASAŻU KLASYCZNEGO NA AKTYWNOŚĆ BIOELEKTRYCZNĄ MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO RAMIENIA W BADANIU ELEKTROMIOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ
(Bartłomiej Niespodziński, Bydgoszcz, Polska)

14.45-15.05 ANALIZA STATYSTYCZNA PŁYWALNI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2013 ROKU
(Marcin Ślósarski , Biała Podlaska, Polska)

15.05-15.25 DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR WATER RESCUE AND SAFETY FOR EVENTS
(Jens Bothe, Assenheim,  Germany)

15.25-15.45 POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT - DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
(Magdalena Dąbrowska, Warszawa, Polska, Polska)
Polish Baby Swimming Association - current achievements and prospects.

17.00 – Pokazy na wyspie Młyńskiej

– Nowoczesna wielofunkcyjna Łódź LAURA (prezentuje autor i konstruktor dr Andrzej Ostrowski, Krąków)
- nowoczesne sposoby ratowania przy użyciu desek ratowniczych SURF RESCUE (Jakub Friedenberg )

18.00 – Wręczenie certyfikatów Car In the Water i nagród konkursu fotograficznego, rejs na Smoczej Łodzi (Wyspa Młyńska).

19:10 – 19:40 Rejs Słonecznikiem Wyspa Młyńska – Hotel Słoneczny Młyn (zgłoszenie będzie przyjmowane przy rejestracji)

19.30 – Uroczysta Kolacja (wręczenie certyfikatów uczestnikom Konferencji, podsumowanie Konferencji oraz debaty w małych grupach) Hotel Słoneczny Młyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku