Select language:
  • Polski
  • English
  • Russian
Click here to go to the WSG
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze International Life Saving Federation

Chairman: dr Aleksander Skaliy (Bydgoszcz, Polska)

Secretary: mgr Martyna Musiałowska (Bydgoszcz, Polska)

Members:

dr Tomasz Zalewski (Szczecin, Polska)

dr Dorota Łoboda (Bydgoszcz, Polska)

dr Anna Długosz (Bydgoszcz, Polska)

dr Dariusz Skalski (Gdańsk, Polska)

dr Tetiana Skaliy (Bydgoszcz, Polska)

dr Andrzej Ostrowski (Kraków, Polska)

mgr Filip Wiśniewski (Bydgoszcz, Polska)

 

  • PATRONAGE
  • HONORARY COMMITTEE

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Germany)

 


President city of  Bydgoszcz
Rafał Bruski

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Germany)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora

State, prospects and development of recue, physical culture and sports in the XXI century