Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w kongresie zostaną przesłane w komunikacie nr 2 do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
Ostateczny termin przesłania artykułów to 15 maja 2017 roku.
 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres:
rescue@byd.pl

Telefon kontaktowy: 52 567 07 02

www.rescue.byd.pl
 

Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje: publikacje 1 artykułu (każdy kolejny artykuł + 50zł), materiały konferencyjne i monografię naukową, udział w imprezach okolicznościowych, wyżywienie - 450 zł

Bierny (bez publikacji) z certyfikatem uczestnictwa i wyżywieniem – 250 zł

Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji 200 zł

Udział jako wolny słuchacz – wstęp wolny

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 1 maja 2017 roku na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.
52 1090 1072 0000 0001 1991 0487
Z dopiskiem: konferencja RESCUE
 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku