Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

WYSTĄPIENIA WYGŁOSZONE PODCZAS III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU”

 

Uroczyste otwarcie konferencji

Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Krzysztof Sikora

 

Honorowy Prezydent Europejskiej Federacji Ratownictwa prof. Klaus Wilkens

 

Aspects, Measures and Levels of Watersafety.

(Aspekty, Środki i Poziomy Bezpieczeństwa Wodnego.)

Klaus Wilkens, Bad Nenndorf, Niemcy

 

Marketing As An Educational Tool In Lifesaving.

(Marketing Jako Narzędzie Edukacyjne W Ratownictwie Wodnym.)

Roger Sweeney, Dublin, Irlandia

 

Ilościowa Oraz Przyczynowa Analiza Wypadków Utonięć W Polsce W Latach 2005-2014.

Arkadiusz Stanula, Katowice, Polska

 

A Survey Of The Sudden Increase Of Drownings And Rescues At The German Baltic Sea Beaches During Summer 2014.

(Analiza Przyczyn Wzrostu Utonięć I Akcji Ratowniczych Na Niemieckich Plażach Morza Bałtyckiego Latem 2014 Roku)

Henning Otto, Lubeck, Niemcy

 

Obecny Stan i Perspektywy Procesu Ratownictwa Wodnego na Ukrainie.

Oleg Konotopets, Ukraina

 

Lifesaving Training Provided At Higher Educational Institutions And Its Social Significance.

(Szkolenia  Ratownicze W  Instytucjach Szkolnictwa Wyższego I Ich Społeczne Znaczenie.)

Natalia Stoyanova, Sofia, Bułgaria

 

The Power Of A Gentle Touch.

(Moc Delikatnego Dotknięcia.)

Torill Estelle Hindmarch, Oslo, Norwegia

 

A Summer With Jellyfish - How To Utilise The Media To Profile You Lifeguards.

(Lato Z Meduzami - Jak Wykorzystać Media Do Profilowania Ratowników.)

John Leech, Galway, Irlandia

 

Technique Of Training Future Stewards Basics Of Survival And Rescue Of Passengers During The Emergency Landing Of The Aircraft On The Water (Experience In Aviation Center Of Immanuel Kant Baltic Federal University).

(Technika Szkolenia Przyszłych Stewardów Podstaw Przetrwania I Ratowania Pasażerów Podczas Awaryjnego Lądowania Samolotu Na Wodzie (Doświadczenie W Centrum Lotniczego Immanuela Kanta Federalnego Uniwersytetu Bałtyckiego)

Nikita Nikitin, Kalinigrad, Rosja

 

Balanced Progress: Optimal Protection In A Drowning Prevention Context.

(Zrównoważony Rozwój: Optymalna Ochrona W Kontekście Zapobiegania Utonięciom)

Robert Keig Stallman, Norwegia

 

A Brief History Of Humanitarian Mexican Search And Rescue Team.

(Krótka Historia Humanitarnej Meksykańskiej Drużyny Poszukiwawczo-Ratowniczej.)

Omar Flores, Meksyk

 

Best Practice Or Risky Business?

(Najlepsze Praktyki Czy Ryzykowny Biznes?)

Ritta Vienola, Helsinki, Finlandia

 

Szkolenie Ratowników Wodnych Na Tle Zmieniających Się Uwarunkowań Prawnych.

Andrzej Ostrowski, Kraków, Polska

 

Developing A European Qualification Framework For Water Safety Management

(Opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji Dla Zarządzania Bezpieczeństwem Wodnym)

John Martin, Wielka Brytania

 

Methodological bases of information Technology usage in physical education classes at higher and secondary educational institutions.

(Metodologiczne podstawy wykorzystania technologii informacyjnych w zajęciach wychowania fizycznego w wyższych i średnich placówkach edukacyjnych)

Tulegen Botagariev, Kazachstan

 

RESTUBE – Nowości Sprzętu Ratowniczego.

Sandra Zimmer, Christopher Fuhrhop, Niemcy

 

What Should Be Taught? Defining Water Competence: Scientific Evidence - Where Are We Today?

(Czego Powinniśmy Uczyć? Definiowanie Kompetencji Wodnych: Dowody Naukowe – Na Czym Stoimy Dzisiaj?)

Robert Stallman, Norwegia

 

Education Of Advanced Lifeguards.

(Edukacja Zaawansowanych Ratowników.)

Juliane Brandt, Lubeck, Niemcy

 

Genesis Of The Evolution Of Aquatic Movement In Early Childhood. Scientific Bases And Biomechanical Analysis.

Luc Landrian, Eghezee, Belgia

 

Water Safety Management In The UK.

(Zarządzanie Bezpieczeństwem Wodnym W Wielkiej Brytanii)

Janet Wilson, Wielka Brytania

 

Zasoby Osobowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Do Działania Na Obszarach Wodnych, Wybrane Aspekty.

Jerzy Telak, Oksana Galarowicz, Polska

 

Eating Attitudes and Body Image Among Adolescents

Konstantinos Laparidis,Komotini, Grecja

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku