Select language:
  • Polski
  • English
  • Russian
Университет Экономики в Быдгоще WSG
Добровольная водно-спасательная служба Польши Международная спасательная федерация Европы

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ

13 czerwca, 12:00 – 19:00

Pokazy na wodzie o godz. 15:00

 

1. Pokaz symulowanych akcji ratowniczych z użyciem lotnictwa ratunkowego (helikoptera),  łodzi wiosłowych, łodzi motorowych, RIB-ów, IRB, skuterów, kajaków, desek ratowniczych, psów ratowniczych i innych środków pomocy osobom tonącym (odcinek rzeki Brda: Wyspa Młyńska – Opera Nova)

W czasie pokazowych akcji ratowniczych odtwarzane będą różnorodne sytuacje niebezpieczne, które mogą mieć miejsce podczas przebywania nad wodą, a także towarzyszące im reakcje ratowników. W programie zaplanowane są zdarzenia o charakterze pojedynczym oraz masowym. Pokazy będą zróżnicowane pod względem stopnia skomplikowania – od prostego (ratowanie człowieka z użyciem bojki ratowniczej lub pasa) do skomplikowanego (ratowanie z użyciem łodzi, skuterów, IRB), dzięki czemu widzowie trzymani będą w stałym napięciu i zainteresowaniu. Obserwowanie takich akcji przez mieszkańców Bydgoszczy, a szczególnie dzieci i młodzież, pomaga im w rozumieniu niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe zachowanie na obszarach wodnych, ukazuje trudności związane z okazaniem pomocy osobie poszkodowanej w wodzie oraz pełni funkcję prewencyjno-informacyjną.

2. Pokaz akcji ratowania się z tonącego samochodu (odcinek rzeki Brda: Wyspa Młyńska – Opera Nova)

Demonstracja postępowania w sytuacji, gdy samochód w realnych warunkach wpada do wody. Akcja będzie organizowana przy wsparciu grupy ratowników oraz grupy nurków.

3. Pokaz ratowniczych działań nurków (Wyspa Młyńska)

Pokazy przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej odbywać się będą w specjalnym basenie (kontenerze) z iluminatorami w bocznych ścianach, które umożliwiają obserwacje działań pod woda. W ramach pokazów przewidziano także zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem nurkowym i niebezpieczeństwem przebywania pod wodą, pokazy ratowniczych działań nurków, konkursy i zabawy.

4. Warsztaty z pierwszej pomocy (BLS, WBLS, pozycja bezpieczna) dla dzieci i rodziców (Wyspa Młyńska)

W ramach warsztatów odbędzie się szkolenie z podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Słuchaczy uczy się nie tylko ułożenia poszkodowanego w pozycję bezpieczną, sprawdzenia jego podstawowych czynności życiowych, ale także wykonywania łańcucha BLS (Basic Life Support) oraz WBLS (Water Basic Life Support). Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (m.in. manekinów pozwalających ocenić prawidłowość resuscytacji krążeniowo-oddechowej) i wolontariuszy odgrywających role poszkodowanych i imitujących prawdziwe uszkodzenia.

5. Warsztaty używania podstawowego sprzętu ratowniczego dla dzieci i rodziców.

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowym sprzętem stosowanym w ratownictwie wodnym: rescue line, rescue boue, rescue tube, koła ratunkowe, kamizelki oraz szczegółami posługiwania się nim. Po skończeniu warsztatów każdy będzie mógł poczuć się bohaterem serialu „Słoneczny patrol” – dzięki znajomości podstawowych zasad posługiwania się sprzętem ratowniczym. Dodatkowo przeprowadzona zostanie nauka wiązania węzłów, w tym tych stosowanych w ratownictwie, żeglarstwie i turystyce.

6. Konkursy dla dzieci i młodzieży z użyciem sprzętu ratowniczego (Wyspa Młyńska)

Na specjalnie przygotowanych stanowiskach odbędą się konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego. Wśród nich: rzut rzutką rękawową do celu, układanie znaków stosowanych w ratownictwie wodnym, ujawnienie niebezpieczeństwa na plaży, konkurs na szybkość zwijania liny i inne…

7. Warsztaty z podstawowej nauki pływania dla dzieci w wieku 7-10 lat, bezpieczne gry i zabawy w wodzie (Wyspa Młyńska)

Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przeznaczone dla dzieci i rodziców, mają na celu wyeliminowanie zjawiska lęku przed wodą poprzez różnorodne gry, zabawy i specjalne ćwiczenia w wodzie. Metodyczne zajęcia wskażą również kierunki prawidłowego nauczania dzieci pływania w warunkach letniego, rodzinnego odpoczynku oraz sposoby eliminacji niebezpieczeństw, w tym utonięć.

8. Wystawa nowoczesnego sprzętu ratowniczego stosowanego w UE (Wyspa Młyńska)

Producenci oraz organizacje ratownicze z Polski i innych krajów UE wezmą udział w pokazie nowoczesnego sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym – łodzi motorowych, sprzętu nurkowego, sprzętu asekuracyjnego, sprzętu sportowego, w tym pływackiego. Znajdzie on swoje miejsce na wystawie.

9. Finał konkursu i wystawa fotografii promujących bezpieczne zachowanie się nad wodą (Wyspa Młyńska)

Zorganizowana zostanie wystawa biorących udział w konkursie fotografii promujących bezpieczne zachowanie się nad wodą. Każdy będzie mógł wziąć udział w losowaniu i wyborze najlepszego zdjęcia. Pod koniec imprezy jury, ogłosi wyniki i wręczy prezenty.

10. Noc filmów amatorskich Wypadki nad wodą, APK WSG (12 czerwca, godz. 21:00, ograniczenie wiekowe: od 16. r.ż.)

Demonstracja amatorskich nagrań niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków na obszarach wodnych, analiza przyczyn i skutków oraz możliwych kierunków zapobiegania danym zdarzeniom w przyszłości.

11. Konkurs rysunku na ziemi dotyczącego bezpieczeństwa nad wodą (Wyspa Młyńska)

W konkursie wezmą udział wszystkie chętne dzieci bez ograniczeń wiekowych. Komisja sędziów w składzie szefostwa Europejskich służb Ratowniczych, Prezydenta Europejskiej Federacji Ratownictwa oraz Minister Spraw Wewnętrznych pod koniec konkursu wyznaczy najlepsze dzieła i wręczy nagrody.

12. Pokaz robotów stylizowanych na ratowników (Wyspa Młyńska)
Stoisko będzie prezentowało działania zdalnie sterowanych robotów stylizowanych na ratowników wodnych, którzy pełnią dyżur na plaży. W formie gry i zabawy będą przedstawiane główne zadania ratowników podczas dyżuru na stanowiskach, a także ukazane zostaną normy zachowania osób odpoczywających na obszarach wodnych. Każdy będzie miał możliwość spróbować sterować takimi robotami.

13. Warsztaty Zagrożenia, skutki i konsekwencje braku szacunku do wody

Koło naukowe WSG FIZJOMANIAK, wraz ze słynnym mistrzem paraolimpijskim – Mirosławem Pisakiem, opowie o konsekwencjach lekkomyślności przy skokach do wody, zaprezentuje główne mechanizmy urazów narządu ruchu oraz przedstawi ich skutki. W ramach warsztatów odbędą się również zajęcia praktyczne ukazujące trudności życia na wózku.

15. Rejsy jednostkami pływającymi (odcinek rzeki Brda: Wyspa Młyńska – Opera Nova)

Dzieci i młodzież, które zbiorą największą liczbę bonów na stoiskach 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, wezmą udział w rejsie jednostkami pływającymi połączonym z nauką wiosłowania. Jednocześnie uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego przebywania na łodziach wiosłowych oraz ze sprzętem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa podczas rejsów.

16. Pomiar poziomu hałasu.

Na  stoisku specjalnie zorganizowanym przez Państwową Inspekcje Sanitarną odbędzie się pomiar hałasu, który może wywołać każdy z uczestników. Ciekawe doświadczenia i dobra zabawa!

17. Pokazy psów ratowniczych.

Na stoisku zostaną zaprezentowane różnorodne sytuacje niebezpieczne oraz możliwości pomocy osobom zagrożonym przez specjalnie wyszkolone psy ratownicze.

  • ПАТРОНАТ
  • ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Germany)

 


President city of  Bydgoszcz
Rafał Bruski

Президент

International Life Saving Federation of Europe

dr Klaus Wilkens (Германия)

 

Ректор

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Словацкой Республики

prof. WSG, dr inż. Wiesław Olszewski (Польша)

 

Президент

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Украины

doc. Krzysztof Sikora (Польша)


 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В XXI ВЕКЕ