Select language:
  • Polski
  • English
  • Russian
Университет Экономики в Быдгоще WSG
Добровольная водно-спасательная служба Польши Международная спасательная федерация Европы

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Uwaga!!! Podany czas wystąpień jest orientacyjny i może ulec drobnym zmianom. Harmonogram w trakcie korekty!

 

12 CZERWCA, PIĄTEK

9.00-10.45 Rejestracja uczestników

11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

11.30-12.30 Sesja Plenarna:

11.30-11.50 Aspects, Measures and Levels of Watersafety.

(Aspekty, Środki i Poziomy Bezpieczeństwa Wodnego.)

Klaus Wilkens, Bad Nenndorf, Niemcy

11.50-12.10 Marketing As An Educational Tool In Lifesaving.

(Marketing Jako Narzędzie Edukacyjne W Ratownictwie Wodnym.)

Roger Sweeney, Dublin, Irlandia

12.10-12.30 Ilościowa Oraz Przyczynowa Analiza Wypadków Utonięć W Polsce W Latach

2005-2014.

Arkadiusz Stanula, Katowice, Polska

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.45 Sesja Plenarna:

12.45-13.05 A Survey Of The Sudden Increase Of Drownings And Rescues At The German Baltic Sea Beaches During Summer 2014.

(Analiza Przyczyn Wzrostu Utonięć I Akcji Ratowniczych Na Niemieckich Plażach Morza Bałtyckiego Latem 2014 Roku)

Henning Otto, Lubeck, Niemcy

13.05-13.25 Analiza Projektów Profilaktycznych WOPR W Latach 2013-2015.

Tomasz Zalewski, Apoloniusz Kurylczyk, Szczecin, Polska

13.25-13.45 Lifesaving Training Provided At Higher Educational Institutions And Its Social Significance.

(Szkolenia  Ratownicze W  Instytucjach Szkolnictwa Wyższego I Ich Społeczne Znaczenie.)

Stoyan Andonov,Sofia, Bułgaria

14.00-15.00 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

15.30-16.30 Wygłaszanie referatów:

15.30-15.50 The Power Of A Gentle Touch.

(Moc Delikatnego Dotknięcia.)

Torill Estelle Hindmarch, Oslo, Norwegia

15.50-16.10 A Summer With Jellyfish - How To Utilise The Media To Profile You Lifeguards.

(Lato Z Meduzami - Jak Wykorzystać Media Do Profilowania Ratowników.)

John Leech, Galway, Irlandia

16.10-16.30 Technique Of Training Future Stewards Basics Of Survival And Rescue Of Passengers During The Emergency Landing Of The Aircraft On The Water (Experience In Aviation Center Of Immanuel Kant Baltic Federal University).

(Technika Szkolenia Przyszłych Stewardów Podstaw Przetrwania I Ratowania Pasażerów Podczas Awaryjnego Lądowania Samolotu Na Wodzie (Doświadczenie W Centrum Lotniczego Immanuela Kanta Federalnego Uniwersytetu Bałtyckiego)

Nikita Nikitin, Kalinigrad, Rosja

16.30-16.45 Przerwa kawowa

16.45-17.45 Wygłaszanie referatów:

16.45-17.05 Balanced Progress: Optimal Protection In A Drowning Prevention Context.

(Zrównoważony Rozwój: Optymalna Ochrona W Kontekście Zapobiegania Utonięciom)

Robert Keig Stallman, Norwegia

17.05-17.25 A Brief History Of Humanitarian Mexican Search And Rescue Team.

(Krótka Historia Humanitarnej Meksykańskiej Drużyny Poszukiwawczo-Ratowniczej.)

Omar Flores, Meksyk

17.25-17.45 Best Practice Or Risky Business?

(Najlepsze Praktyki Czy Ryzykowny Biznes?)

Ritta Vienola, Helsinki, Finlandia

19:00-20:00 Kolacja (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

21:00 Noc filmów i zdjęć amatorskich "Bezpiecznie nad (pod) wodą".

 

13 CZERWCA, SOBOTA

7:30-8:45 Śniadanie (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

9.00-10.40 Wygłaszanie referatów:

9.00-9.20 Szkolenie Ratowników Wodnych Na Tle Zmieniających Się Uwarunkowań Prawnych.

Andrzej Ostrowski, Kraków, Polska

9.20-9.40 Developing A European Qualification Framework For Water Safety Management

(Opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji Dla Zarządzania Bezpieczeństwem Wodnym)

John Martin, Wielka Brytania

9.40-10.00 Improvement Of The Physical Condition Of Winter Swimming Sportsmen's By Means Of Aqua-Ice-Aerobics.

(Poprawa Kondycji Fizycznej Sportowców Morsów Poprzez  Aqua -ICE- Aerobik)

Arbuzova Natalia, Moskwa, Rosja

10.00-10.20 RESTUBE – Nowości Sprzętu Ratowniczego.

Sandra Zimmer, Christopher Fuhrhop, Niemcy

10.20-10.40 What Should Be Taught? Defining Water Competence: Scientific Evidence - Where Are We Today?

(Czego Powinniśmy Uczyć? Definiowanie Kompetencji Wodnych: Dowody Naukowe – Na Czym Stoimy Dzisiaj?)

Robert Keig Stallman, Norwegia

10.40-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.40 Wygłaszanie referatów

11.00-11.20 Education Of Advanced Lifeguards.

(Edukacja Zaawansowanych Ratowników.)

Juliane Brandt, Lubeck, Niemcy

11.20-11.40 WAKAT

11.40-12.00 Water Safety Management In The UK.

(Zarządzanie Bezpieczeństwem Wodnym W Wielkiej Brytanii)

Janet Wilson, Wielka Brytania

12.00-12.20 WAKAT

12.20-12.40 Paradygmaty Adaptacyjnego Sportu.

Yuriy Briskin, Lwów,Ukraina

13.00-14.00 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

15.00 - Show sportowo-ratownicze na Wyspie Młyńskiej

19:10-19:50 Rejs Słonecznikiem Wyspa Młyńska – Hotel Słoneczny Młyn - Wyspa Młyńska

20:00 - Uroczysta Kolacja (wręczenie certyfikatów uczestnikom Konferencji,  podsumowanie Konferencji oraz debaty w małych grupach)

  • ПАТРОНАТ
  • ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Germany)

 


President city of  Bydgoszcz
Rafał Bruski

Президент

International Life Saving Federation of Europe

dr Klaus Wilkens (Германия)

 

Ректор

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Словацкой Республики

prof. WSG, dr inż. Wiesław Olszewski (Польша)

 

Президент

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Украины

doc. Krzysztof Sikora (Польша)


 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В XXI ВЕКЕ