Wybierz język:
 • Polski
 • Angielski
 • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego, 

który odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w Szczecinie. 

I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego powstał na bazie konsolidacji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku oraz III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego w Szczecinie.

Wydarzenie obejmuje zagadnienia z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej.


CEL KONGRESU

Połączenie środowisk naukowych oraz praktyków działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa wodnego. Wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie ratownictwa wodnego, turystyki, rekreacji i sportu dla rozwoju bezpieczeństwa na świecie. 

Podczas sesji plenarnej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z tezami autorytetów  w dziedzinach bezpieczeństwa a warsztaty pozwolą na praktyczne starcie z zaproponowanymi rozwiązaniami w Rescuelabie, na pływalni oraz centrum szkoleniowym Vulcan Training Center (VTC) - jedynego ośrodka szkoleniowego na terenie Polski spełniającego wymagania stawiane przez takie branże, jak: przemysł wydobywczy ropy naftowej, budowa i obsługa morskich elektrowni wiatrowych. VTC to baza szkoleniowe akredytowana przez OPITO pozwalająca na profesjonalny trening z zakresu samoratownictwa np. na wodach morskich podczas wypadku w symulatorze tonącego helikoptera.


 ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Ratownictwo

 •  Problematyka ratownictwa wodnego w Europie i na świecie
 • Propagowanie bezpiecznego zachowania się osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
 • (Lifesaving education In EQF)
 • Ratownictwo wodne – specjalistyczne: lodowe, skuterowe, przeciwpowodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe w ratownictwie wodnym
 • Sprzęt ratunkowy i ratowniczy stosowany na wodach morskich i śródlądowych oraz pływalniach
 • Procedury ratownicze
 • Techniki ratownicze
 • Metodyka nauczania
 • Logistyka działań ratunkowych
 • Współdziałanie służb ratowniczych
 • Psychologiczne aspekty działań ratowniczych
 • Menagment In rescue
  • education
  • rescue
  • recreation

 

Bezpieczeństwo wodne

 • Teoria bezpieczeństwa wodnego
 • Organizacyjne i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych
 • Zarządzanie, struktury współdziałanie w zintegrowanym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • Logistyka bezpieczeństwa i ratownictwa
 • Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Statystyki utonięć, zdarzeń i interwencji
 • Analiza zjawisk fizycznych w wodzie
 • Systemy wspomagające i innowacje
 • Strategie i uwarunkowania prawne
 • Bezpieczeństwo powodziowe
 • Współpraca międzynarodowa
 • Wodne zagrożenia środowiskowe i ich monitoring
 • Bezpieczeństwo wodne w kulturze fizycznej i turystyce
 • Hydrologia, klimatologia, meteorologia     
 • Profilaktyka i prewencja
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Aktualne problemy w turystyce i kulturze fizycznej

 • Filozoficzne, socjalno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie uzdrowiskowe
 • Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie
 • Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Zarządzanie w rekreacji i sporcie
 • Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu

Uczestnicy konferencji

 • Organizacje i służby ratownicze.
 • Podmioty instytucjonalne działające w obszarze bezpieczeństwa wodnego
 • Pracownicy naukowo – dydaktyczni wyższych uczelni i innych organizacji edukacyjnych.
 • Specjaliści rekreacji, trenerzy i instruktorzy.

  

JĘZYKI KONFERENCJI

 • Język polski
 • Język angielski

 

 

 • PATRONAT
 • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku