Wybierz język:
 • Polski
 • Angielski
 • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

RAMOWY HARMONOGRAM KONGRESU

 

9 CZERWCA, PIĄTEK

9.00-10.45 Rejestracja uczestników

11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

11.30-12.30 Sesja Plenarna

 • 11:30-12:00 SITUATION AND PERSPECTIVES OF LIFESAVING IN EUROPEKlaus Wilkens, Niemcy
 • 12:00-12:30 „PARKI WODNE I WODNE PLACE ZABAW – ATRAKCJE I ZAGROŻENIAWojciech Wiesner, Polska

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.45 Sesja Plenarna

 • 12:45-13:15 “FROM BABY SWIMMING TO LIFESAVING” Terje Stakset, Norwegia
 • 13:15-13:45 "PERSPEKTYWA POLSKIEGO RATOWNICTWA WODNEGO" Jerzy Telak, Polska

14.00-15.00 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

 

15.30-16.30 Wygłaszanie referatów

 • 15:30-16:00  „REQUIREMENTS ON INFLATABLE RESCUE BOARDS” Henning Otto, Niemcy
 • 16:00-16:30 „ANALIZA SKUTECZNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ RZUTKAMI RATOWNICZYMI PRZEZ RATOWNIKÓW WODNYCH”  Arkadiusz Stanula, Polska

16.30-16.45 Przerwa kawowa

16.45-17.45 Wygłaszanie referatów

 • 16:45-17:15 „SIT-ON-TOP KAYAKS AS LIFE SAVING APPLIANCE” Juliane Brandt, Niemcy
 • 17:15-17:45 PREZENTACJA OFERTY SPONSORÓW KONGRESU

18.00-19.00 Kolacja (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

20.00  Panel dyskusyjny – „współczesne problemy ratownictwa i kultury fizycznej w Europie i na świcie”, Warzelnia Piwa Bydgoszcz, ul. Poznańska 8.

 

 

 

10 CZERWCA, SOBOTA

 

10.00-11.30 Wygłaszanie referatów

 • 10:00-10:30 „ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W EDUKACJI PRZYSZŁYCH INSTRUKTORÓW SPORTU W ROSJI W LATACH 2015-2017” Aleksandr Levchenko, Ukraina
 • 10:30-11:00 „WALORYZACJA ŁODZI PATROLOWYCH STOSOWANYCH NA POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH OBSZARACH WODNYCH” Andrzej Ostrowski, Polska
 • 11:00- 11:30 „POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE Z ZAGRANICZNYMI SŁUŻBAMI RATOWNICTWA WODNEGO (NA PSZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY I NORWESKIEJ FEDERACJI RATOWNICTWA WODNEGO)”  Aleksander Skaliy, Polska

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30 Sesja młodych naukowców

 • „CZY KULTURA POWSZECHNA ZWIĄZANA JEST Z KULTURĄ FIZYCZNĄ - NA PODSTAWIE CZYTELNICTWA” Pujszo Małgorzata, Polska
 • „PROFIL ZDROWOTNY NA PRZYKŁADZIE STUDENCKIEJ REKREACJI FIZYCZNEJ” Magdalena Zając, Ryszard Pujszo, Polska
 • „PORÓWNANIE AGRESJI KOBIET I MĘŻCZYZN W ŚRODOWISKU JUDO” Marta Wojdat, Polska
 • „WYKORZYSTANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W PRZYPADKU REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIU NIEKTÓRYM KONTUZJOM W SPORCIE” Marika Skornia, Polska
 • „CZY SPORTY WALKI SĄ SKŁADOWĄ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY  -  NA PRZYKŁADZIE BYDGOSZCZY” Marta Piwek, Martyna Musiałowska, Polska
 • "ZWIĄZKI EDUKACYJNO - FINANSOWE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH BADAŃ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO" Agnieszka Gospodarczyk, Piotr Podlaski, Polska

12.30-13.30 Obiad (Mensa Akademicka, Bud A, WSG)

14.00-15.00 Rejs Słonecznikiem

15.30-16.00 Wizyta w Bydgoskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

20.00 – Uroczysty Bankiet (Hotel City Bydgoszcz)

 

 

11 CZERWCA, NIEDZIELA

10.00 – 14.00 Dzień organizacji samorządowych – Wyspa Młyńska

 • PATRONAT
 • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku