Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Komitet naukowy kongresu

Zaproszeni do uczestnictwa: 

Prof. dr hab. Janusz Andres
Dr Robert Brodnicki
Prof. dr hab. Marek Dutkowski
Prof. dr hab. Ewa Dybińska
Prof. dr hab. Jacek Gracz
Prof. dr hab. dr h.c Brunon Hołyst
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Prof. Antoni F.Komorowski
Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
Dr inż. Andrzej Krzyszkowski
Dr n. zdr. Tomasz Kubiak
Dr Iwona Michniewicz
Dr Romuald Michniewicz
Prof. dr hab. Radosław Muszkieta
Prof. dr hab. Marek Napierała
Prof. dr hab. inż. Adam Olejnik
Prof. dr hab. n med. Agnieszka Pedrycz
Prof. dr hab. Ewa Płaczek
Dr hab. Stanisław Przybylski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Siermontowski
Dr Tatjana Skaliy
Dr Aleksander Skaliy - Wiceprzewodniczący
Dr Dariusz Skalski
Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula
Prof. dr hab. Jerzy Telak 
Dr Radosław Tyślewicz
Dr Małgorzata Walczak
Prof. dr hab. Wojciech Wiesner
Dr. Klaus Wilkens
Dr  Tomasz Zalewski - Przewodniczący
Prof. dr hab. Krystyna Zatoń
Prof. dr hab. inż. Jan Zych
prof. dr hab. med. Walery Żukow

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku