Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

PROGRAM*:


DZIEŃ I  21 listopada 2019 roku, czwartek

9:00 – 10:30 Akredytacja

HOTEL VULCAN – sala konferencyjno - bankietowa

Szczecin, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a

10:30 – 10:50 Przywitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości, uroczyste rozpoczęcie I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

 

10:50 – 12:35  Sesja plenarna (Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a)

 

10:50 – 11:05 Instruments to reduce the drownings in Europe and the World

Dr. Klaus Wilkens

Honorary President of ILSE and DLRG, Niemcy

 

11:05 – 11:20 Fizjologiczna i biomechaniczna analiza wybranych technik holowania tonącego stosowanych w ratownictwie wodnym

Prof. dr hab. Arkadiusz Stanula, Polska

 

11:20 – 11:35 Advances training of Air Rescue Specialists

Mr Henning Otto, Niemcy

 

11:35 – 11:50 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ujęciu historycznym i współczesnym

Prof. dr hab. Jerzy Telak, Polska

 

11:50 – 12:05 Rozwój morskich technik ratowniczych na Bałtyku w XIX w.

prof. dr hab. inż. Antoni F. Komorowski, Polska 

 

12:05 – 12:20

Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka jako podstawa skutecznej edukacji dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą

Prof. dr hab. Wojciech Wiesner, Polska

 

12:20 – 12:35 Zastosowanie w ratownictwie wodnym innowacyjnej płetwy z profilami zwiększającymi jej hydrodynamikę

Prof. dr hab. Andrzej Ostrowski

 

12:35 – 13:15  Przerwa obiadowa

 

13:15 – 15:45  Sesja plenarna  (Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a)

 

13:15 – 13:30 Efektywność wpływu Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na liczbę utonięć i funkcjonowanie RW w Polsce

Dr Radosław Tyślewicz, Polska

 

13:30 – 13:45 Tideland rescue at German wadden sea

Juliane Otto, Niemcy

 

13:45 – 14:00

Przegląd i analiza wybranych aspektów współpracy służb w trakcie skomplikowanych akcji ratunkowych nad wodą

Dr Tomasz Kubiak, Polska

 

14:00 – 14:15

Utonięcia w liczbach, czyli nie wszystko co się liczy można policzyć...

Dr Dariusz Skalski, Polska

 

14:15 – 14:30  Wybrane prawne aspekty bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych

Mgr Maciej Furs, Polska

 

14:30 – 14:45 Zasadność wydzielenia odcinków kąpielisk strzeżonych

Mgr Klaudia Ołownia, Polska

 

14:45 – 15:00  Inspiracje World Conference On Drowning Prevention w Durbanie

Dr Tomasz Zalewski, Polska

 

15:00 – 15:15 Przegląd metod ratownictwa wodnego z wykorzystaniem środków ratowniczych w ratownictwie nadmorskim

Mgr Apoloniusz Kurylczyk, Polska

 

15:15 – 15:30  Edukacja a implementacja, strategie nauczania - uczenia się pierwszej pomocy.

Mgr Maria Adamczyk, Polska

 

15:30 – 15:45 Specyfika i charakterystyka warunków meteorologicznych i bezpieczeństwa wodnego w Newquay w południowo zachodniej Anglii.

Mgr Remigiusz  Olejniczak, Polska

 

15:45 – 16:00  Przerwa kawowa

 

16:00 – 18:00 Sesja warsztatowa, RING NAUKOWY

Sala szkoleniowa Odra/Łasztownia/Regalica/Gryfia Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

I Czy potrzebujemy kąpielisk w Polsce?

Moderator: Wojciech Reperowicz

 

II Czy powinniśmy nadawać uprawnienia ratowników bezpłatnie?

Moderator: Apoloniusz Kurylczyk

 

III Czy można mówić o powszechnym nauczaniu pierwszej pomocy biorąc za to opłaty?

Moderator: Maria Adamczyk

 

IV Czy każdy sprzęt jest potrzebny ratownikowi?

Moderator: Remigiusz Olejniczak

 

20:00 Uroczysta kolacja, Hotel Vulcan w Szczecinie


Dzień II 22 listopada 2019 roku, piątek

10:00 – 11:15 Sesja plenarna (Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a)

 

10:00 – 10:15  Chlor – wróg czy przyjaciel ratownika? Analiza wpływu lotnych związków chloru zawartych w atmosferze krytej pływalni na zdrowie ratowników.

Dr Andrzej Swinarew, Polska

 

10:15 – 10:30 Wspomagana terapia w nagłym zatrzymaniu krążenia

Prof. dr hab. Jerzy Telak, dr Oksana Telak, dr Ewa Zieliński, Polska

 

10:30 – 10:45 Współpraca SAR i podmiotów ratowniczych w sezonie 2019 w morskiej strefie przybrzeżnej

Kpt. ż. w. Janusz Maziarz

 

10:45 – 11:00 Wybrane uwarunkowania utonięć w województwie zachodniopomorskim. Profilowanie ofiar utonięć.

Dr Mariusz Sikora, Polska

 

11:00 – 11:15 Główne kompetencje współczesnego Managera

Dr Aleksander Skaliy, Polska

 

11:15 – 11:35  Przerwa kawowa

 

11:35 – 13:45  Sesja warsztatowa

Sala konferencyjno – bankietowa Hotel Vulcan, Szczecin, ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego 6a

Vulcan Training Center, Szczecin, ul. Ludowa 8c

 

11:35 – 12:35  Warsztat pokazowy w Vulcan Training Center

 

12:35 – 12:50  Współpraca ratowników wodnych Wasserwacht i WOPR na Cesarskich Kąpieliskach Morskich

Sebastian Antczak, Niemcy

 

12:50 – 13:05  Wykorzystanie dronów w działaniach ratowniczych, negatywne aspekty.

Maciej Dziubich, Polska

 

13:05 – 13:20  Skutery dawniej i dziś. Skutery dziś i jutro. Przegląd aktualnych możliwości

Jakub Friedenberger, Polska

 

13:20 – 13:35 Tactical medicine in specialized water rescue

Jens Bothe, Niemcy

 

13:35 – 13:50  Radzenie sobie ze stresem w pracy ratownika

Mgr Jakub El – Essa

 

13:50 - 14:00  Kontrowersje wokół leczenia hiperbarycznego

Dr Ewa Zieliński

 

14:00 – 14:10  Agresywny kąpiący się

Dr Kinga Grobelska

 

14:10 – 14:30

Podsumowanie I Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

Wyniki RINGU NAUKOWEGO

Uroczyste ślubowanie studentów nowego kierunku BW z prezentacją kierunku

 

14:30 -   Lunch

*z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianom

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku