Select language:
  • Polski
  • English
  • Russian
Университет Экономики в Быдгоще WSG
Добровольная водно-спасательная служба Польши Международная спасательная федерация Европы
  KONFERENCJA   WYDARZENIA
WYSTĄPIENIA, REFERATY, DEBATY NOC FILMÓW AMATORSKICH - WYPADKI NAD WODĄ
       
  WARSZTATY   KONKURSY

TONĄCY SAMOCHÓD

KONKURS FOTOGRAFICZNY

NAUKA PŁYWANIA NIEMOWLĄT KONKURS RYSUNKU NA ZIEMI
DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ    

 

 

  • ПАТРОНАТ
  • ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Germany)

 


President city of  Bydgoszcz
Rafał Bruski

Президент

International Life Saving Federation of Europe

dr Klaus Wilkens (Германия)

 

Ректор

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Словацкой Республики

prof. WSG, dr inż. Wiesław Olszewski (Польша)

 

Президент

Университета Экономики в Быдгоще

Почетный Kонсул Украины

doc. Krzysztof Sikora (Польша)


 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В XXI ВЕКЕ